DA1 1 Sector

Geoinformation, maps, downloads and statistics for UK Postcodes

Map of DA1 1 Sector postcodes.

A list of the 366 postcodes inside the postcode sector DA1 1.

Postal Town : Dartford

Country : England

PostcodeDistrictAreaLatitudeLongitude
DA1 1AA DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 1AB DA1 DA 51.4452 0.2169
DA1 1AE DA1 DA 51.4428 0.2259
DA1 1AF DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1AG DA1 DA 51.4412 0.2192
DA1 1AH DA1 DA 51.4449 0.2212
DA1 1AJ DA1 DA 51.4388 0.2228
DA1 1AL DA1 DA 51.4337 0.2279
DA1 1AN DA1 DA 51.4339 0.2275
DA1 1AP DA1 DA 51.4325 0.2283
DA1 1AQ DA1 DA 51.4449 0.2213
DA1 1AS DA1 DA 51.4465 0.2168
DA1 1AT DA1 DA 51.4398 0.2308
DA1 1AU DA1 DA 51.4308 0.2203
DA1 1BA DA1 DA 51.4449 0.2175
DA1 1BB DA1 DA 51.4443 0.2202
DA1 1BD DA1 DA 51.445 0.2163
DA1 1BE DA1 DA 51.445 0.2168
DA1 1BG DA1 DA 51.4461 0.2167
DA1 1BH DA1 DA 51.4449 0.2161
DA1 1BJ DA1 DA 51.4449 0.2161
DA1 1BL DA1 DA 51.4449 0.2161
DA1 1BN DA1 DA 51.4491 0.2177
DA1 1BP DA1 DA 51.4476 0.218
DA1 1BQ DA1 DA 51.4495 0.2184
DA1 1BS DA1 DA 51.4529 0.2158
DA1 1BT DA1 DA 51.4503 0.2163
DA1 1BU DA1 DA 51.4484 0.215
DA1 1BW DA1 DA 51.4485 0.2176
DA1 1BX DA1 DA 51.4452 0.2164
DA1 1BY DA1 DA 51.4445 0.2173
DA1 1BZ DA1 DA 51.4444 0.2181
DA1 1DA DA1 DA 51.444 0.216
DA1 1DB DA1 DA 51.4438 0.2181
DA1 1DD DA1 DA 51.4446 0.2174
DA1 1DE DA1 DA 51.4441 0.2195
DA1 1DF DA1 DA 51.444 0.2189
DA1 1DG DA1 DA 51.4445 0.2185
DA1 1DH DA1 DA 51.4431 0.2174
DA1 1DJ DA1 DA 51.4437 0.2199
DA1 1DL DA1 DA 51.4431 0.2188
DA1 1DN DA1 DA 51.4449 0.2187
DA1 1DP DA1 DA 51.444 0.2189
DA1 1DQ DA1 DA 51.4444 0.2186
DA1 1DR DA1 DA 51.4467 0.2193
DA1 1DS DA1 DA 51.4439 0.2198
DA1 1DT DA1 DA 51.4441 0.2181
DA1 1DU DA1 DA 51.4443 0.2172
DA1 1DW DA1 DA 51.4447 0.2179
DA1 1DX DA1 DA 51.4454 0.2202
DA1 1DY DA1 DA 51.4473 0.2162
DA1 1DZ DA1 DA 51.4461 0.2201
DA1 1EA DA1 DA 51.42 0.2522
DA1 1EB DA1 DA 51.4439 0.218
DA1 1ED DA1 DA 51.446 0.2179
DA1 1EE DA1 DA 51.4385 0.2152
DA1 1EF DA1 DA 51.4346 0.2223
DA1 1EG DA1 DA 51.4469 0.2171
DA1 1EH DA1 DA 51.4453 0.2176
DA1 1EJ DA1 DA 51.4459 0.2172
DA1 1EL DA1 DA 51.4476 0.2162
DA1 1EN DA1 DA 51.444 0.2171
DA1 1EP DA1 DA 51.444 0.2174
DA1 1EQ DA1 DA 51.4458 0.219
DA1 1ER DA1 DA 51.4449 0.2189
DA1 1ES DA1 DA 51.4442 0.2205
DA1 1ET DA1 DA 51.4435 0.2196
DA1 1EU DA1 DA 51.4431 0.219
DA1 1EW DA1 DA 51.443 0.2164
DA1 1EX DA1 DA 51.4438 0.2186
DA1 1EY DA1 DA 51.4438 0.2184
DA1 1EZ DA1 DA 51.4437 0.2174
DA1 1FA DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1FB DA1 DA 51.4412 0.2274
DA1 1FD DA1 DA 51.4347 0.2357
DA1 1FE DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1FF DA1 DA 51.4412 0.2274
DA1 1FG DA1 DA 51.4412 0.2265
DA1 1FH DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1FJ DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1FL DA1 DA 51.4398 0.2229
DA1 1FN DA1 DA 51.4351 0.2361
DA1 1FP DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1FQ DA1 DA 51.4347 0.2357
DA1 1FR DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1FS DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 1FT DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1FU DA1 DA 51.4412 0.2265
DA1 1FW DA1 DA 51.4347 0.2357
DA1 1FX DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1FY DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 1FZ DA1 DA 51.4347 0.2357
DA1 1GA DA1 DA 51.4465 0.2171
DA1 1HA DA1 DA 51.4439 0.2176
DA1 1HB DA1 DA 51.4431 0.2174
DA1 1HD DA1 DA 51.4434 0.217
DA1 1HE DA1 DA 51.4437 0.2174
DA1 1HF DA1 DA 51.444 0.2174
DA1 1HG DA1 DA 51.444 0.2174
DA1 1HH DA1 DA 51.444 0.2175
DA1 1HJ DA1 DA 51.442 0.2161
DA1 1HL DA1 DA 51.4347 0.2234
DA1 1HP DA1 DA 51.4419 0.2155
DA1 1HQ DA1 DA 51.4431 0.2174
DA1 1HR DA1 DA 51.4414 0.2144
DA1 1HS DA1 DA 51.4413 0.2157
DA1 1HT DA1 DA 51.4413 0.2159
DA1 1HU DA1 DA 51.4413 0.2169
DA1 1HW DA1 DA 51.4368 0.22
DA1 1HX DA1 DA 51.4413 0.2159
DA1 1JA DA1 DA 51.4346 0.2216
DA1 1JB DA1 DA 51.4405 0.2156
DA1 1JD DA1 DA 51.4332 0.221
DA1 1JE DA1 DA 51.4387 0.2157
DA1 1JF DA1 DA 51.4382 0.2159
DA1 1JG DA1 DA 51.4325 0.2236
DA1 1JH DA1 DA 51.4296 0.2252
DA1 1JJ DA1 DA 51.4383 0.2153
DA1 1JL DA1 DA 51.4384 0.217
DA1 1JN DA1 DA 51.4345 0.2237
DA1 1JP DA1 DA 51.4389 0.2174
DA1 1JQ DA1 DA 51.4328 0.2218
DA1 1JR DA1 DA 51.4381 0.2181
DA1 1JS DA1 DA 51.4334 0.2247
DA1 1JT DA1 DA 51.4381 0.2174
DA1 1JU DA1 DA 51.4381 0.2183
DA1 1JW DA1 DA 51.4325 0.2254
DA1 1JX DA1 DA 51.4321 0.2251
DA1 1JY DA1 DA 51.4424 0.2157
DA1 1JZ DA1 DA 51.4331 0.2228
DA1 1LA DA1 DA 51.4371 0.2174
DA1 1LB DA1 DA 51.4356 0.2154
DA1 1LD DA1 DA 51.4368 0.2157
DA1 1LE DA1 DA 51.4362 0.2169
DA1 1LF DA1 DA 51.4359 0.2165
DA1 1LG DA1 DA 51.4363 0.2173
DA1 1LH DA1 DA 51.4359 0.216
DA1 1LJ DA1 DA 51.4347 0.217
DA1 1LN DA1 DA 51.4375 0.2164
DA1 1LP DA1 DA 51.4435 0.2226
DA1 1LQ DA1 DA 51.4412 0.2274
DA1 1LR DA1 DA 51.4432 0.2231
DA1 1LS DA1 DA 51.4415 0.224
DA1 1LT DA1 DA 51.4351 0.2263
DA1 1LU DA1 DA 51.4408 0.2247
DA1 1LW DA1 DA 51.4344 0.2174
DA1 1LX DA1 DA 51.44 0.2261
DA1 1LY DA1 DA 51.4366 0.2244
DA1 1LZ DA1 DA 51.4358 0.2285
DA1 1NA DA1 DA 51.4343 0.2267
DA1 1NB DA1 DA 51.4403 0.2273
DA1 1ND DA1 DA 51.4392 0.2285
DA1 1NE DA1 DA 51.4335 0.2292
DA1 1NF DA1 DA 51.4315 0.2366
DA1 1NG DA1 DA 51.4334 0.2299
DA1 1NH DA1 DA 51.4387 0.2269
DA1 1NJ DA1 DA 51.4391 0.2254
DA1 1NL DA1 DA 51.4325 0.2322
DA1 1NN DA1 DA 51.4332 0.2184
DA1 1NP DA1 DA 51.4338 0.2157
DA1 1NQ DA1 DA 51.4329 0.2178
DA1 1NR DA1 DA 51.4335 0.2155
DA1 1NS DA1 DA 51.434 0.2157
DA1 1NT DA1 DA 51.4335 0.2186
DA1 1NU DA1 DA 51.434 0.217
DA1 1NW DA1 DA 51.4334 0.2177
DA1 1NX DA1 DA 51.433 0.2247
DA1 1NY DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1NZ DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1PA DA1 DA 51.4318 0.2177
DA1 1PB DA1 DA 51.4314 0.2189
DA1 1PD DA1 DA 51.4313 0.222
DA1 1PE DA1 DA 51.4306 0.2249
DA1 1PF DA1 DA 51.4337 0.2223
DA1 1PG DA1 DA 51.4329 0.2169
DA1 1PH DA1 DA 51.4304 0.2177
DA1 1PJ DA1 DA 51.4312 0.217
DA1 1PL DA1 DA 51.4292 0.2154
DA1 1PN DA1 DA 51.4322 0.2212
DA1 1PP DA1 DA 51.429 0.2139
DA1 1PQ DA1 DA 51.4314 0.2183
DA1 1PR DA1 DA 51.4291 0.2132
DA1 1PS DA1 DA 51.4294 0.2166
DA1 1PT DA1 DA 51.4308 0.2195
DA1 1PU DA1 DA 51.4292 0.2229
DA1 1PW DA1 DA 51.4322 0.2212
DA1 1PX DA1 DA 51.4275 0.226
DA1 1PY DA1 DA 51.4277 0.2266
DA1 1PZ DA1 DA 51.4285 0.2238
DA1 1QA DA1 DA 51.4388 0.2362
DA1 1QB DA1 DA 51.4402 0.2298
DA1 1QD DA1 DA 51.4421 0.2253
DA1 1QE DA1 DA 51.4362 0.2356
DA1 1QF DA1 DA 51.434 0.2352
DA1 1QG DA1 DA 51.434 0.2369
DA1 1QH DA1 DA 51.4373 0.2367
DA1 1QJ DA1 DA 51.4369 0.2368
DA1 1QL DA1 DA 51.4368 0.2377
DA1 1QN DA1 DA 51.4412 0.2255
DA1 1QP DA1 DA 51.4415 0.2257
DA1 1QQ DA1 DA 51.4336 0.238
DA1 1QR DA1 DA 51.4419 0.2249
DA1 1QS DA1 DA 51.4398 0.229
DA1 1QT DA1 DA 51.4397 0.2302
DA1 1QU DA1 DA 51.4389 0.2329
DA1 1QW DA1 DA 51.4408 0.226
DA1 1QX DA1 DA 51.4387 0.2324
DA1 1QY DA1 DA 51.4407 0.237
DA1 1QZ DA1 DA 51.4403 0.2362
DA1 1RA DA1 DA 51.4374 0.233
DA1 1RB DA1 DA 51.4382 0.2334
DA1 1RD DA1 DA 51.4386 0.2316
DA1 1RE DA1 DA 51.4422 0.2239
DA1 1RF DA1 DA 51.4415 0.2362
DA1 1RG DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1RH DA1 DA 51.4387 0.23
DA1 1RJ DA1 DA 51.4382 0.2306
DA1 1RL DA1 DA 51.4396 0.2373
DA1 1RN DA1 DA 51.4412 0.2377
DA1 1RP DA1 DA 51.4412 0.2356
DA1 1RQ DA1 DA 51.4273 0.2454
DA1 1RR DA1 DA 51.4406 0.2353
DA1 1RS DA1 DA 51.4401 0.236
DA1 1RT DA1 DA 51.4367 0.2308
DA1 1RU DA1 DA 51.443 0.2217
DA1 1RW DA1 DA 51.4408 0.2375
DA1 1RX DA1 DA 51.4436 0.2226
DA1 1RY DA1 DA 51.4439 0.2227
DA1 1RZ DA1 DA 51.4431 0.2261
DA1 1SA DA1 DA 51.4422 0.2268
DA1 1SB DA1 DA 51.4427 0.2287
DA1 1SD DA1 DA 51.4431 0.2292
DA1 1SE DA1 DA 51.4431 0.227
DA1 1SF DA1 DA 51.443 0.2267
DA1 1SG DA1 DA 51.4416 0.2276
DA1 1SH DA1 DA 51.4414 0.2297
DA1 1SJ DA1 DA 51.4412 0.2297
DA1 1SL DA1 DA 51.4416 0.2308
DA1 1SN DA1 DA 51.4428 0.2256
DA1 1SP DA1 DA 51.441 0.2302
DA1 1SQ DA1 DA 51.442 0.2282
DA1 1SR DA1 DA 51.4406 0.2313
DA1 1SS DA1 DA 51.44 0.2301
DA1 1ST DA1 DA 51.441 0.2322
DA1 1SU DA1 DA 51.4397 0.2319
DA1 1SW DA1 DA 51.4422 0.2294
DA1 1SX DA1 DA 51.4394 0.2326
DA1 1SY DA1 DA 51.4407 0.232
DA1 1SZ DA1 DA 51.4392 0.2337
DA1 1TA DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1TB DA1 DA 51.4443 0.2241
DA1 1TD DA1 DA 51.4451 0.2226
DA1 1TE DA1 DA 51.4441 0.2279
DA1 1TF DA1 DA 51.4434 0.2279
DA1 1TG DA1 DA 51.4445 0.231
DA1 1TH DA1 DA 51.4453 0.2222
DA1 1TJ DA1 DA 51.4443 0.2252
DA1 1TL DA1 DA 51.4435 0.2264
DA1 1TN DA1 DA 51.4462 0.2252
DA1 1TP DA1 DA 51.445 0.224
DA1 1TQ DA1 DA 51.4446 0.2289
DA1 1TR DA1 DA 51.4448 0.2232
DA1 1TS DA1 DA 51.4459 0.2243
DA1 1TT DA1 DA 51.4453 0.2241
DA1 1TU DA1 DA 51.4463 0.2244
DA1 1TW DA1 DA 51.4453 0.2254
DA1 1TX DA1 DA 51.445 0.2265
DA1 1TY DA1 DA 51.4453 0.2277
DA1 1TZ DA1 DA 51.4462 0.2278
DA1 1UA DA1 DA 51.4439 0.2291
DA1 1UB DA1 DA 51.4442 0.2286
DA1 1UD DA1 DA 51.4435 0.2289
DA1 1UE DA1 DA 51.4412 0.2265
DA1 1UF DA1 DA 51.4449 0.2189
DA1 1UG DA1 DA 51.4462 0.2233
DA1 1UH DA1 DA 51.4449 0.2305
DA1 1UJ DA1 DA 51.4459 0.2266
DA1 1UL DA1 DA 51.4443 0.2262
DA1 1UN DA1 DA 51.4468 0.2254
DA1 1UP DA1 DA 51.4452 0.2214
DA1 1UQ DA1 DA 51.4461 0.2201
DA1 1UR DA1 DA 51.4457 0.2233
DA1 1US DA1 DA 51.4412 0.2274
DA1 1UT DA1 DA 51.4467 0.2288
DA1 1UU DA1 DA 51.4471 0.2306
DA1 1UW DA1 DA 51.4464 0.23
DA1 1UX DA1 DA 51.446 0.232
DA1 1UY DA1 DA 51.4461 0.2331
DA1 1UZ DA1 DA 51.4462 0.2335
DA1 1WA DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WB DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WD DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WF DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WG DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WH DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WJ DA1 DA 51.4412 0.2265
DA1 1WL DA1 DA 51.4462 0.2335
DA1 1WN DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WP DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WQ DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WR DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WS DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WT DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WU DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WW DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WY DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1WZ DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1XA DA1 DA 51.446 0.2315
DA1 1XB DA1 DA 51.4452 0.2332
DA1 1XD DA1 DA 51.4464 0.2344
DA1 1XE DA1 DA 51.4438 0.2333
DA1 1XF DA1 DA 51.4433 0.233
DA1 1XG DA1 DA 51.4432 0.2349
DA1 1XH DA1 DA 51.4442 0.2337
DA1 1XJ DA1 DA 51.4455 0.2346
DA1 1XL DA1 DA 51.4452 0.2346
DA1 1XN DA1 DA 51.4455 0.2304
DA1 1XP DA1 DA 51.4444 0.2344
DA1 1XQ DA1 DA 51.443 0.2351
DA1 1XR DA1 DA 51.4446 0.2354
DA1 1XS DA1 DA 51.4442 0.234
DA1 1XT DA1 DA 51.4436 0.2353
DA1 1XU DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1XW DA1 DA 51.4458 0.2299
DA1 1XX DA1 DA 51.4445 0.2174
DA1 1XY DA1 DA 51.445 0.2348
DA1 1XZ DA1 DA 51.4426 0.2344
DA1 1YA DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 1YB DA1 DA 51.4424 0.2363
DA1 1YD DA1 DA 51.4417 0.2325
DA1 1YE DA1 DA 51.4434 0.2319
DA1 1YF DA1 DA 51.4432 0.2323
DA1 1YG DA1 DA 51.4422 0.2317
DA1 1YH DA1 DA 51.442 0.2365
DA1 1YJ DA1 DA 51.4434 0.2361
DA1 1YL DA1 DA 51.4419 0.2346
DA1 1YN DA1 DA 51.442 0.2331
DA1 1YP DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1YQ DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1YR DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1YS DA1 DA 51.4382 0.237
DA1 1YT DA1 DA 51.4376 0.2372
DA1 1YU DA1 DA 51.4386 0.2372
DA1 1YW DA1 DA 51.4423 0.2361
DA1 1YX DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1YY DA1 DA 51.4472 0.2335
DA1 1YZ DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1ZA DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1ZB DA1 DA 51.4472 0.2335
DA1 1ZD DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1ZE DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1ZF DA1 DA 51.4465 0.2305
DA1 1ZG DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1ZH DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 1ZJ DA1 DA 51.4465 0.2305
DA1 1ZL DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1ZN DA1 DA 51.4412 0.2265
DA1 1ZP DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1ZQ DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1ZR DA1 DA 51.4412 0.2265
DA1 1ZS DA1 DA 51.4412 0.2265
DA1 1ZT DA1 DA 51.4412 0.2265
DA1 1ZU DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 1ZW DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 1ZX DA1 DA 51.4412 0.2274
DA1 1ZY DA1 DA 51.4412 0.2274

Comments About DA1 1

Add a Comment

Comments

Your Name (optional)

Submit