DA1 5 Sector

Geoinformation, maps, downloads and statistics for UK Postcodes

Map of DA1 5 Sector postcodes.

A list of the 364 postcodes inside the postcode sector DA1 5.

Postal Town : Dartford

Country : England

PostcodeDistrictAreaLatitudeLongitude
DA1 5AA DA1 DA 51.4513 0.2119
DA1 5AB DA1 DA 51.4484 0.2205
DA1 5AD DA1 DA 51.4504 0.2299
DA1 5AE DA1 DA 51.4487 0.2176
DA1 5AF DA1 DA 51.4525 0.2063
DA1 5AG DA1 DA 51.4517 0.2091
DA1 5AH DA1 DA 51.4505 0.2272
DA1 5AJ DA1 DA 51.4508 0.2164
DA1 5AL DA1 DA 51.452 0.211
DA1 5AN DA1 DA 51.4516 0.2082
DA1 5AP DA1 DA 51.4505 0.2107
DA1 5AQ DA1 DA 51.4519 0.2093
DA1 5AR DA1 DA 51.4509 0.2102
DA1 5AS DA1 DA 51.453 0.2072
DA1 5AT DA1 DA 51.4531 0.2055
DA1 5AU DA1 DA 51.4554 0.2055
DA1 5AW DA1 DA 51.4517 0.2087
DA1 5AX DA1 DA 51.4544 0.2069
DA1 5AY DA1 DA 51.4525 0.2097
DA1 5AZ DA1 DA 51.4544 0.2075
DA1 5BA DA1 DA 51.4542 0.2062
DA1 5BB DA1 DA 51.4549 0.2055
DA1 5BD DA1 DA 51.4565 0.206
DA1 5BE DA1 DA 51.4559 0.2079
DA1 5BF DA1 DA 51.4534 0.2102
DA1 5BG DA1 DA 51.4502 0.2208
DA1 5BH DA1 DA 51.4542 0.209
DA1 5BJ DA1 DA 51.4531 0.2105
DA1 5BL DA1 DA 51.4551 0.2075
DA1 5BN DA1 DA 51.4548 0.208
DA1 5BP DA1 DA 51.455 0.2087
DA1 5BQ DA1 DA 51.4572 0.2076
DA1 5BS DA1 DA 51.4522 0.2192
DA1 5BT DA1 DA 51.454 0.2136
DA1 5BU DA1 DA 51.4566 0.2071
DA1 5BW DA1 DA 51.4546 0.2088
DA1 5BX DA1 DA 51.4516 0.2204
DA1 5BY DA1 DA 51.4515 0.2194
DA1 5BZ DA1 DA 51.4529 0.226
DA1 5DA DA1 DA 51.4492 0.2302
DA1 5DB DA1 DA 51.4494 0.2323
DA1 5DD DA1 DA 51.4485 0.2352
DA1 5DE DA1 DA 51.4483 0.2332
DA1 5DF DA1 DA 51.4489 0.2334
DA1 5DG DA1 DA 51.4497 0.2321
DA1 5DH DA1 DA 51.4505 0.2342
DA1 5DJ DA1 DA 51.4514 0.2356
DA1 5DL DA1 DA 51.4511 0.2382
DA1 5DN DA1 DA 51.4504 0.2362
DA1 5DP DA1 DA 51.4517 0.2382
DA1 5DQ DA1 DA 51.45 0.2319
DA1 5DR DA1 DA 51.4522 0.2383
DA1 5DS DA1 DA 51.4521 0.2391
DA1 5DT DA1 DA 51.4518 0.2323
DA1 5DU DA1 DA 51.453 0.238
DA1 5DW DA1 DA 51.45 0.2367
DA1 5DX DA1 DA 51.4522 0.2349
DA1 5DY DA1 DA 51.4518 0.2369
DA1 5DZ DA1 DA 51.4516 0.2374
DA1 5EA DA1 DA 51.4506 0.2324
DA1 5EB DA1 DA 51.4513 0.2328
DA1 5ED DA1 DA 51.4559 0.2086
DA1 5EE DA1 DA 51.4519 0.2355
DA1 5EF DA1 DA 51.4526 0.2379
DA1 5EG DA1 DA 51.453 0.228
DA1 5EH DA1 DA 51.4536 0.2049
DA1 5EJ DA1 DA 51.4538 0.2281
DA1 5EL DA1 DA 51.454 0.2288
DA1 5EN DA1 DA 51.4556 0.2288
DA1 5EP DA1 DA 51.4542 0.2313
DA1 5EQ DA1 DA 51.4529 0.2286
DA1 5ER DA1 DA 51.4549 0.2314
DA1 5ES DA1 DA 51.4555 0.2313
DA1 5ET DA1 DA 51.4547 0.2292
DA1 5EU DA1 DA 51.4555 0.2275
DA1 5EW DA1 DA 51.4542 0.23
DA1 5EX DA1 DA 51.4561 0.2274
DA1 5EY DA1 DA 51.4553 0.2248
DA1 5EZ DA1 DA 51.4543 0.2242
DA1 5FA DA1 DA 51.4538 0.2237
DA1 5FD DA1 DA 51.4574 0.2442
DA1 5FE DA1 DA 51.4626 0.2394
DA1 5FF DA1 DA 51.4615 0.2307
DA1 5FG DA1 DA 51.4609 0.2299
DA1 5FH DA1 DA 51.4519 0.2008
DA1 5FJ DA1 DA 51.4612 0.2292
DA1 5FL DA1 DA 51.4611 0.2276
DA1 5FN DA1 DA 51.4615 0.2276
DA1 5FP DA1 DA 51.4615 0.2267
DA1 5FQ DA1 DA 51.461 0.2255
DA1 5FR DA1 DA 51.4605 0.2238
DA1 5FS DA1 DA 51.4498 0.2147
DA1 5FT DA1 DA 51.4519 0.2008
DA1 5FU DA1 DA 51.4611 0.2384
DA1 5FW DA1 DA 51.46 0.227
DA1 5FX DA1 DA 51.4576 0.2364
DA1 5FY DA1 DA 51.4491 0.2212
DA1 5FZ DA1 DA 51.454 0.211
DA1 5GA DA1 DA 51.4609 0.231
DA1 5GB DA1 DA 51.463 0.2303
DA1 5GD DA1 DA 51.4638 0.2303
DA1 5GE DA1 DA 51.4636 0.23
DA1 5GF DA1 DA 51.463 0.2289
DA1 5GJ DA1 DA 51.4626 0.2283
DA1 5GL DA1 DA 51.4625 0.2296
DA1 5GN DA1 DA 51.4626 0.2309
DA1 5GP DA1 DA 51.4629 0.2311
DA1 5GQ DA1 DA 51.4547 0.2103
DA1 5GR DA1 DA 51.4506 0.2121
DA1 5GS DA1 DA 51.4632 0.2273
DA1 5GT DA1 DA 51.4624 0.2265
DA1 5GU DA1 DA 51.4632 0.2268
DA1 5GW DA1 DA 51.4642 0.2292
DA1 5GX DA1 DA 51.4644 0.2283
DA1 5GY DA1 DA 51.4638 0.229
DA1 5GZ DA1 DA 51.4541 0.2271
DA1 5HA DA1 DA 51.4563 0.2265
DA1 5HB DA1 DA 51.4562 0.2255
DA1 5HD DA1 DA 51.4552 0.2255
DA1 5HE DA1 DA 51.4545 0.2262
DA1 5HF DA1 DA 51.4539 0.2247
DA1 5HG DA1 DA 51.4541 0.226
DA1 5HH DA1 DA 51.4583 0.2243
DA1 5HJ DA1 DA 51.4579 0.225
DA1 5HL DA1 DA 51.4546 0.2042
DA1 5HN DA1 DA 51.4541 0.2264
DA1 5HP DA1 DA 51.4535 0.2036
DA1 5HQ DA1 DA 51.4546 0.225
DA1 5HR DA1 DA 51.4583 0.2221
DA1 5HS DA1 DA 51.4583 0.2214
DA1 5HT DA1 DA 51.4479 0.2242
DA1 5HU DA1 DA 51.4495 0.2262
DA1 5HW DA1 DA 51.4535 0.2262
DA1 5HX DA1 DA 51.4515 0.2271
DA1 5HY DA1 DA 51.451 0.2277
DA1 5HZ DA1 DA 51.4509 0.2283
DA1 5JA DA1 DA 51.4532 0.2267
DA1 5JB DA1 DA 51.4588 0.2238
DA1 5JD DA1 DA 51.4586 0.2248
DA1 5JE DA1 DA 51.4514 0.229
DA1 5JF DA1 DA 51.4519 0.2281
DA1 5JG DA1 DA 51.4569 0.234
DA1 5JH DA1 DA 51.453 0.2247
DA1 5JJ DA1 DA 51.4546 0.2227
DA1 5JL DA1 DA 51.4574 0.2226
DA1 5JN DA1 DA 51.4536 0.2228
DA1 5JP DA1 DA 51.4571 0.2248
DA1 5JQ DA1 DA 51.4565 0.2358
DA1 5JR DA1 DA 51.4576 0.2242
DA1 5JS DA1 DA 51.4573 0.2278
DA1 5JT DA1 DA 51.4568 0.2295
DA1 5JU DA1 DA 51.457 0.2312
DA1 5JW DA1 DA 51.4556 0.2224
DA1 5JX DA1 DA 51.4568 0.2324
DA1 5JY DA1 DA 51.456 0.2331
DA1 5JZ DA1 DA 51.4552 0.2347
DA1 5LA DA1 DA 51.4536 0.2361
DA1 5LB DA1 DA 51.4533 0.2364
DA1 5LD DA1 DA 51.4561 0.2289
DA1 5LE DA1 DA 51.453 0.236
DA1 5LF DA1 DA 51.4549 0.2341
DA1 5LG DA1 DA 51.4563 0.231
DA1 5LH DA1 DA 51.4558 0.2292
DA1 5LJ DA1 DA 51.4567 0.2256
DA1 5LL DA1 DA 51.4558 0.223
DA1 5LN DA1 DA 51.4539 0.224
DA1 5LP DA1 DA 51.4553 0.2241
DA1 5LQ DA1 DA 51.4568 0.2282
DA1 5LR DA1 DA 51.4496 0.2212
DA1 5LS DA1 DA 51.4587 0.2208
DA1 5LT DA1 DA 51.4587 0.2214
DA1 5LU DA1 DA 51.4587 0.222
DA1 5LW DA1 DA 51.453 0.2258
DA1 5LX DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5LY DA1 DA 51.4583 0.2209
DA1 5LZ DA1 DA 51.4524 0.2327
DA1 5NA DA1 DA 51.4525 0.2334
DA1 5NB DA1 DA 51.4561 0.2378
DA1 5ND DA1 DA 51.4528 0.23
DA1 5NE DA1 DA 51.4532 0.2305
DA1 5NF DA1 DA 51.4534 0.2312
DA1 5NG DA1 DA 51.4535 0.2337
DA1 5NH DA1 DA 51.4546 0.2337
DA1 5NJ DA1 DA 51.4526 0.234
DA1 5NL DA1 DA 51.4529 0.2354
DA1 5NN DA1 DA 51.4536 0.2371
DA1 5NP DA1 DA 51.4534 0.238
DA1 5NQ DA1 DA 51.4534 0.2352
DA1 5NR DA1 DA 51.4546 0.2373
DA1 5NS DA1 DA 51.4551 0.2371
DA1 5NT DA1 DA 51.4554 0.2386
DA1 5NU DA1 DA 51.4564 0.2335
DA1 5NW DA1 DA 51.4541 0.2368
DA1 5NX DA1 DA 51.4528 0.2326
DA1 5NY DA1 DA 51.4561 0.2361
DA1 5NZ DA1 DA 51.4558 0.2349
DA1 5PA DA1 DA 51.4539 0.2396
DA1 5PB DA1 DA 51.4587 0.2258
DA1 5PD DA1 DA 51.4478 0.2323
DA1 5PE DA1 DA 51.4515 0.2194
DA1 5PF DA1 DA 51.4615 0.2322
DA1 5PG DA1 DA 51.4541 0.2272
DA1 5PH DA1 DA 51.4584 0.2259
DA1 5PJ DA1 DA 51.4583 0.2266
DA1 5PL DA1 DA 51.4614 0.2261
DA1 5PN DA1 DA 51.4605 0.219
DA1 5PP DA1 DA 51.4664 0.2322
DA1 5PQ DA1 DA 51.4612 0.2422
DA1 5PR DA1 DA 51.4552 0.2443
DA1 5PS DA1 DA 51.461 0.247
DA1 5PT DA1 DA 51.4649 0.2395
DA1 5PU DA1 DA 51.4659 0.2409
DA1 5PW DA1 DA 51.4588 0.2265
DA1 5PX DA1 DA 51.4659 0.2409
DA1 5PY DA1 DA 51.4646 0.2464
DA1 5PZ DA1 DA 51.4611 0.247
DA1 5QA DA1 DA 51.461 0.247
DA1 5QB DA1 DA 51.4517 0.2297
DA1 5QD DA1 DA 51.4642 0.2273
DA1 5QE DA1 DA 51.4584 0.2312
DA1 5QF DA1 DA 51.4588 0.2299
DA1 5QG DA1 DA 51.4585 0.2294
DA1 5QH DA1 DA 51.4551 0.2007
DA1 5QJ DA1 DA 51.4571 0.202
DA1 5QL DA1 DA 51.459 0.2279
DA1 5QN DA1 DA 51.459 0.2286
DA1 5QP DA1 DA 51.4585 0.2284
DA1 5QQ DA1 DA 51.4575 0.202
DA1 5QR DA1 DA 51.4584 0.2276
DA1 5QS DA1 DA 51.458 0.2277
DA1 5QT DA1 DA 51.4576 0.229
DA1 5QU DA1 DA 51.4636 0.2281
DA1 5QW DA1 DA 51.4585 0.2271
DA1 5QX DA1 DA 51.4632 0.2263
DA1 5QY DA1 DA 51.4632 0.2279
DA1 5QZ DA1 DA 51.4636 0.2274
DA1 5RA DA1 DA 51.4514 0.2197
DA1 5RB DA1 DA 51.4638 0.2267
DA1 5RD DA1 DA 51.4628 0.2274
DA1 5RE DA1 DA 51.4642 0.2258
DA1 5RF DA1 DA 51.4641 0.2254
DA1 5RG DA1 DA 51.4621 0.2238
DA1 5RH DA1 DA 51.4458 0.219
DA1 5RJ DA1 DA 51.4627 0.2254
DA1 5RL DA1 DA 51.4612 0.2229
DA1 5RN DA1 DA 51.4615 0.2241
DA1 5RP DA1 DA 51.4628 0.2232
DA1 5RQ DA1 DA 51.4604 0.2229
DA1 5RR DA1 DA 51.4631 0.2236
DA1 5RS DA1 DA 51.4618 0.2252
DA1 5RT DA1 DA 51.4604 0.2327
DA1 5RU DA1 DA 51.4637 0.2231
DA1 5RW DA1 DA 51.4641 0.2232
DA1 5RX DA1 DA 51.4635 0.2218
DA1 5RY DA1 DA 51.4529 0.226
DA1 5RZ DA1 DA 51.453 0.2259
DA1 5SA DA1 DA 51.4495 0.2291
DA1 5SB DA1 DA 51.4481 0.2295
DA1 5SD DA1 DA 51.448 0.2281
DA1 5SE DA1 DA 51.4483 0.2277
DA1 5SF DA1 DA 51.4644 0.2241
DA1 5SG DA1 DA 51.4475 0.2248
DA1 5SH DA1 DA 51.4478 0.2267
DA1 5SJ DA1 DA 51.4476 0.2253
DA1 5SL DA1 DA 51.4486 0.2253
DA1 5SN DA1 DA 51.4475 0.2248
DA1 5SP DA1 DA 51.4485 0.2262
DA1 5SQ DA1 DA 51.4478 0.2267
DA1 5SR DA1 DA 51.4483 0.2283
DA1 5SS DA1 DA 51.449 0.2282
DA1 5ST DA1 DA 51.449 0.2277
DA1 5SU DA1 DA 51.4494 0.2277
DA1 5SW DA1 DA 51.4483 0.2277
DA1 5SX DA1 DA 51.4599 0.233
DA1 5SY DA1 DA 51.4588 0.233
DA1 5SZ DA1 DA 51.4582 0.2347
DA1 5TA DA1 DA 51.4585 0.2332
DA1 5TB DA1 DA 51.4587 0.2326
DA1 5TD DA1 DA 51.4591 0.2324
DA1 5TE DA1 DA 51.4596 0.2323
DA1 5TF DA1 DA 51.4599 0.2239
DA1 5TG DA1 DA 51.4511 0.2151
DA1 5TH DA1 DA 51.4601 0.2295
DA1 5TJ DA1 DA 51.4538 0.212
DA1 5TL DA1 DA 51.4542 0.212
DA1 5TN DA1 DA 51.4534 0.2134
DA1 5TP DA1 DA 51.4539 0.2127
DA1 5TQ DA1 DA 51.4546 0.2118
DA1 5TR DA1 DA 51.4551 0.2113
DA1 5TS DA1 DA 51.4539 0.212
DA1 5TT DA1 DA 51.448 0.2234
DA1 5TU DA1 DA 51.4507 0.2261
DA1 5TW DA1 DA 51.4485 0.2234
DA1 5TX DA1 DA 51.4489 0.223
DA1 5TY DA1 DA 51.4505 0.2222
DA1 5TZ DA1 DA 51.4514 0.2242
DA1 5UA DA1 DA 51.4495 0.2291
DA1 5UB DA1 DA 51.4489 0.2239
DA1 5UD DA1 DA 51.4509 0.2257
DA1 5UE DA1 DA 51.451 0.2254
DA1 5UF DA1 DA 51.4502 0.2248
DA1 5UG DA1 DA 51.4514 0.2265
DA1 5UH DA1 DA 51.4498 0.223
DA1 5UJ DA1 DA 51.4493 0.223
DA1 5UL DA1 DA 51.4514 0.2242
DA1 5UN DA1 DA 51.4488 0.2224
DA1 5UP DA1 DA 51.4585 0.2379
DA1 5UQ DA1 DA 51.4584 0.2386
DA1 5UR DA1 DA 51.4634 0.243
DA1 5US DA1 DA 51.4647 0.2483
DA1 5UT DA1 DA 51.4504 0.2265
DA1 5UU DA1 DA 51.4579 0.2214
DA1 5UW DA1 DA 51.4535 0.2309
DA1 5UX DA1 DA 51.4641 0.2315
DA1 5UY DA1 DA 51.4626 0.2322
DA1 5UZ DA1 DA 51.4623 0.2329
DA1 5WA DA1 DA 51.4494 0.2277
DA1 5WB DA1 DA 51.4494 0.2277
DA1 5WD DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5WE DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5WF DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 5WG DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5WH DA1 DA 51.4478 0.222
DA1 5WJ DA1 DA 51.448 0.2215
DA1 5WL DA1 DA 51.4494 0.2277
DA1 5WP DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 5WQ DA1 DA 51.4522 0.2223
DA1 5WR DA1 DA 51.4513 0.2222
DA1 5WS DA1 DA 51.451 0.2223
DA1 5WT DA1 DA 51.4494 0.2277
DA1 5WU DA1 DA 51.4481 0.2188
DA1 5WW DA1 DA 51.4482 0.2193
DA1 5WX DA1 DA 51.4483 0.2207
DA1 5WY DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 5WZ DA1 DA 51.4494 0.2277
DA1 5XA DA1 DA 51.4542 0.2186
DA1 5XB DA1 DA 51.4546 0.2356
DA1 5XD DA1 DA 51.4541 0.2383
DA1 5XE DA1 DA 51.4493 0.2182
DA1 5XF DA1 DA 51.4493 0.2188
DA1 5XG DA1 DA 51.4493 0.2194
DA1 5XH DA1 DA 51.4487 0.2199
DA1 5XJ DA1 DA 51.4487 0.2199
DA1 5XL DA1 DA 51.4488 0.2185
DA1 5XN DA1 DA 51.4488 0.2193
DA1 5XP DA1 DA 51.4485 0.2201
DA1 5XQ DA1 DA 51.4486 0.2206
DA1 5XR DA1 DA 51.453 0.2225
DA1 5YA DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5YB DA1 DA 51.4494 0.2277
DA1 5YH DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5YQ DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5YT DA1 DA 51.4494 0.2277
DA1 5ZA DA1 DA 51.4447 0.2096
DA1 5ZP DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5ZQ DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5ZR DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5ZS DA1 DA 51.4492 0.2263
DA1 5ZT DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5ZU DA1 DA 51.4445 0.2098
DA1 5ZW DA1 DA 51.453 0.2258
DA1 5ZX DA1 DA 51.453 0.2259
DA1 5ZY DA1 DA 51.453 0.2259
DA1 5ZZ DA1 DA 51.453 0.2259

Comments About DA1 5

Add a Comment

Comments

Your Name (optional)

Submit